onsdag 26. august 2009

Uteskole

På mandag hadde vi Uteskole, og det utartet seg i en helt annen retning enn jeg hadde forestilt meg. Det var en innføring i hvordan man kan praktisere Uteskole som lærere. Se læring og livet i et annet perspektiv, og løse samme oppgaver som en gjør i klasserommet på en annen og primitiv måte.
Uteskole fremmer alle sansene i læringsprosessen og elever og lærere får utfolde seg friere sammen med andre.
Namn på fellesleker som vi blandt annet fikk innføring i var:
Fisken i det røde hav
Familien (namneduell, og naturlig organiseringseksempel)
Nøtter skal finnes og bringes
Ekornleken
Sardinboksen- omvendt gjømmelek
(nok et eksempel på organisatorisk overgang)
Fortet uten vann


To påstander om uteskole:
-Alle fag kan bruke Uteskole som arbeidsmåte!
-Uteskole gir gode muligheter for å arbeide på tvers av fag!

Vi hadde også en gruppeoppgave der vi skulle finne en aktuell uteskole-oppgave som innkluderte alle på gruppens fag, og praktisere den med et eksempel. Noe vi skulle enten gjøre eller lage.
Det var mange utfordrende oppgaver. Blandt annet lage den høyeste pyramiden ved hjelp av medlemmene i hver gruppe.
Vår gruppe brukte matematikk og idrett som hovedfelt med supplering av at sykepleieren kunne spjelke ben og drive førstehjelp om det skulle trenges.
Vi laget to spyd, delte klassen opp i to for å konkurrere mot hverandre. Det ble lagt ut en utfordring til hver av gruppene om å finne en måte å måle opp lengden spydene ble kastet.
Videre skulle vi lage en fantasifigur som skulle ha en historie som måtte fortelles til de andre.
Vi fikk i oppgave å lage en nyttegjenstand, et rytmeinstrument, heksebrygg og til slutt samle pinner som skulle gjøres om til 17 like lange pinner og til slutt overleveres lærer.
En morsom og lærerik dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar